wubben chan logo

GROEI!

Engineering

GROEI!

Engineering

Met het nieuwbouwproject GROEI! in Amsterdam realiseert de bouwende ontwikkelaar VORM een totaal van 223 woningen, gelegen in een omgeving die zowel natuurinclusief, klimaatbestendig als duurzaam is. Het project omvat 58 koopwoningen en 165 huurwoningen langs de Weespertrekvaart. Van dit aantal betreft een vijfde deel sociale huurwoningen, wat neerkomt op exact 21 procent. Deze 48 woningen zullen worden toegewezen aan woningcorporatie Rochdale. Om ruimte te bieden voor zowel middeldure huur- als sociale huurwoningen, zijn de koopwoningen ontworpen als compacte loftwoningen, ideaal voor starters en jonge gezinnen. Binnen het gebouw zijn ook diverse maatschappelijke voorzieningen gepland, waaronder een buurtkamer en 32 wooneenheden met 24-uurs zorg. Dit draagt bij aan een gevarieerde en inclusieve leefomgeving in het nieuwbouwproject.
Meer info
Project: GROEI!
Locatie: Amsterdam
Oppervlakte: 16.000 m²
Programma: 223 appartementen
Opdrachtgever: VORM2050
Architecten: Architecten Cie., Temp.architecture, Raumplan
Landschapsarchitect: Flux Landscape Architecture
Periode: 2023 - heden
Aannemer: VORM 2050
Werkzaamheden: bouwkundige engineering