wubben chan logo

Groene Meesters

Architectuur, Studio

Groene Meesters

Architectuur, Studio

Het programma bestaat uit 42 grondgebonden woningen. In het deelgebied worden 86 appartementen gerealiseerd in 2 woontorens: één van 7 lagen en één van 10 lagen. Rondom de torens zijn parkeerclusters opgenomen en op enkele plekken langs de grondgebonden woningen haakse parkeerplekken. De grondgebonden woningen sluiten naadloos aan op de rest van de wijk, maar hebben wel een uniek karakter. De blokken hebben een verscheidenheid in gevelbeeld en bied ruimte voor verschillende nestkasten en natuurinclusieve oplossingen. Zo kunnen niet alleen bewoners maar ook de nieuw aangetrokken biodiversiteit een plek vinden in de nieuwe groene wijk.

In het gebied wordt een hiërarchie aangebracht door het geheel op te delen met verschillende identiteiten. De bebouwing binnen het gebied wordt op twee manieren benaderd: enerzijds torens die oprijzen uit het groen en anderzijds grondgebonden woningen die omringd worden door groen. Daaromheen wordt een natuurlijk verloop gecreëerd tussen recreatie en wonen. Hiervoor zijn vier zones ingericht die deel uitmaken van de stedenbouwkundige visie: hoog groen, verhard groen, stedelijk groen en natuurlijk groen. Elk deelgebied heeft zijn eigen karakter en uitstraling door de verschillende manieren waarop het groen is ingezet.

Het ontwerp van de twee woontorens is uniek in de stad en vormt een eigentijdse aanvulling op de bestaande architectuur. De vormgeving van de torens is ontworpen als één eenheid, met aandacht voor zowel de dakrand als de beëindiging van het volume aan de bovenzijde. De massa van de torens is makkelijk uit te leggen. De basisvorm krijgt een kromming, waardoor op eenvoudige wijze een interessante beëindiging van het volume wordt gemaakt. Door de balkons compleet door te trekken langs de gevel krijgen de volumes een meer horizontale geleding. Met horizontale banden op de overige verdiepingen wordt dit sterker aangezet en ontstaat een duidelijk weerwoord op de drie poortwachters in het zuiden van de Burgemeesterswijk.

De grondgebonden woningen hebben een eenduidige uitstraling die aansluit op de omliggende bebouwing en de beeldkwaliteit van de wijk. Rode tinten bakstenen en witte accenten van bijvoorbeeld de raamkozijnen zijn een leidend thema in het ontwerp van de grondgebonden woningen.

In de vormgeving van het ontwerp is aandacht besteed aan de details zonder ornamenten en versieringen toe te voegen. Door juist de ambachtelijkheid in het ontwerp en de gevel te laten zien ontstaat er een rustig beeld dat per blok net anders is. Dit wordt gedaan door middel van horizontale banden van uitstekend metselwerk. Dit zorgt ervoor dat de grondgebonden woningen een duidelijke ritmiek, tactiliteit en rijkheid hebben.
Meer info
Project: Groene Meesters
Locatie: Maassluis
Oppervlakte: 11.686 m²
Programma: 42 woningen, 86 appartementen
Opdrachtgever: van Mierlo
Architect: Wubben.Chan
Periode: 2022
Werkzaamheden: ontwerp, visualisaties, vastgoedcommunicatie