Cube concept- een modulair, hybride, duurzaam en flexibel bouwsysteem1

Cube concept: een modulair, hybride, duurzaam en flexibel bouwsysteem

CUBE House als startpunt   

In samenwerking met een groep starters is het idee van de CUBE House tot stand gekomen. Samen is er een beeld gevormd van wat een starterswoning zou mogen kosten en hoe die eruit zou moeten zien in deze tijd. Een tijd waarin extra aandacht is voor duurzaamheid en het milieu, zeker onder de jonge generatie. Er is daarom gekozen voor een woning die op een duurzame en betaalbare manier gebouwd kan worden en een moderne, industriële uitstraling heeft. 

 

Modulair woonconcept 

Dankzij de flexibele grid-structuur en de flexibel inzetbare houten componenten met vaste afmetingen, zoals kleine overspanningsvelden en prefab gevel componenten, leent het CUBE concept zich heel goed voor zowel een horizontale als een verticale schakeling. Met deze modulariteit als uitgangspunt, kun je er eindeloos mee variëren. En met een betonnen of staalskeletbouw kern als ruggengraat, kan je er flink mee de hoogte in. 

 

CUBE Tower 

Op basis van de bestaande rasters is het CUBE concept doorontwikkeld tot een hoogbouwvariant, omdat het Wubben.Chan-team ervan overtuigd is dat de CUBE Tower een van de juiste antwoorden is op de enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat en, in het verlengde daarvan, de grote behoefte aan binnenstedelijke verdichting. 

De CUBE Tower is een ontwerp met vele voordelen; slim, eigentijds, demontabel, flexibel, snel, duurzaam en betaalbaar en wacht nu eigenlijk alleen op uitvoering.