VG Visie_WCA KM (3)

VG Visie | Samenwerking Wubben.Chan en Kampman Architecten levert slagkracht op

Samenwerking Wubben.Chan en Kampman Architecten levert slagkracht op

Wubben.Chan en Kampman Architecten bundelen hun krachten. Zo vinden de meest innovatieve ontwerpen, visualisaties én grote bouwprojecten elkaar middels datagedreven modellen. Architecten Rigobert Nivillac (Wubben.Chan) en Walter Brouwer (Kampman) zien winst in hun samenwerking.

Wubben.Chan heeft een hoofdvestiging in het Westland. Een speler die met ervaring, kennis en creativiteit de landelijke markt van de architectuur en engineering bespeelt en een eigen visualisatie- en animatiestudio huisvest. Eentje die gelooft dat bouwkunst verder gaat dan het esthetische en draait om het samenspel van vorm, functie, ambacht en techniek. Gebouwen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar sluiten naadloos aan bij de identiteit en het doel van de gebruikers. Rigobert Nivillacs hart gaat sneller kloppen van het nadenken over vormgeving, esthetica en kunst, in combinatie met techniek. ‘Die twee gaan hand in hand samen. Bovendien leer je door voor verschillende opdrachtgevers te ontwerpen, andere vakgebieden en mensen kennen. Héél leuk!’ Het Haagse Kampman Architecten staat voor een goed idee, creativiteit, vakkennis, vermijdt vooropgestelde stijlkenmerken en neemt ervaring en grote woningbouwopdrachten mee. Walter Brouwer raakte als 8-jarig jochie gefascineerd door architectuur en wist toen al dat hij architect zou worden. ‘Ik wilde later woningen ontwerpen, en dat is in deze tijd met het woningtekort hélemaal belangrijk. Het is een kick om dingen te bedenken en gerealiseerd te zien te worden. Ik heb mijn hele leven gegeven aan de architectuur.’

 

Datagedreven samenwerking

Twee jaar werkten Wubben.Chan en Kampman Architecten bij diverse projecten intensief samen, zoals het project UrbanParks met zeshonderd appartementen in Rijswijk voor VanWonen, en dat smaakte naar meer. Inmiddels is Kampman in het pand bij Wubben.Chan ingetrokken. Zo is één plus één drie. Brouwer: ‘De samenwerking is een aanvulling vanuit de grootschalige woningbouwarchitectuur. Kampman heeft ervaring met grootschalige projecten en Wubben.Chan met grootschalige engineeringsprojecten. Die brede ervaring vult elkaar aan. Én, als je bij elkaar binnen kunt lopen, houd je ook de lijnen kort.’

De intensievere samenwerking levert een grote slagkracht op. Nivillac: ‘De huidige markt vraagt om een andere rol van architecten en kent een nieuw speelveld: meedenken aan de voorkant. Niet per se alleen een ontwerp maken, maar ook nadenken over data. Daar zit een efficiëntieslag in die nodig is om de juiste getallen, BVO’s, GO’s etc., in een vroeg stadium boven water te krijgen, zodat ontwikkelaars vanaf het begin weten of een project haalbaar is.’ In datagedreven ontwerpen is Wubben.Chan gespecialiseerd. Als verlengstuk van bouwpartners realiseert het bureau een hoogwaardig MiniBIMmodel waaruit één op één data wordt gehaald.

Nivillac: ‘Door parameters rondom bijvoorbeeld het bestemmingsplan, Programma van Eisen, randvoorwaarden van de opdrachtgever en eigen wensen samen te voegen werk je efficiënter. De ontwikkelaar krijgt in een vroeg stadium door een massamodel grip op haalbaarheid zonder dat er al een uitgekristalliseerd ontwerp ligt.’

Brouwer vult aan: ‘En je beperkt je aanpassingen achteraf, faalkosten en doorlooptijd, dus boek je winst op kwaliteit en inzet. Bovendien werken we vanuit onze samenwerking met twee verschillende tekenpakketten. Dat is uniek, en daardoor zijn we heel flexibel in het leveren van ontwerpmodellen.’

Houvast

De architecten krijgen steeds vaker op voorhand de vraag vanuit opdrachtgevers om aan de voorkant al betrokken te zijn bij projecten. Veel ontwikkelaars werken al op deze manier met de architecten om houvast te vinden en data te laten spreken. ‘Een van de puzzels die je bij grootschalige woningbouw vaak hebt, is de voetprint en de hoeveelheid parkeerplekken. De woningoppervlakte is dan van belang en één van de bepalende factoren’, legt Brouwer uit. ‘De markt is van oudsher traditioneel, maar we merken dat we ontwikkelaars snel over de streep trekken met onze manier van werken. Onze tool geeft inzicht en is ruimer onderbouwd dan de traditionele werkwijze, dus risicoverlagend. Over het algemeen krijgen we partijen wel mee. Met de nieuwe ontwikkelingen in de bouw rondom regelgeving en de omgevingswet zijn er grote uitdagingen. Door datagedreven ontwerpen in het voortraject in te zetten, kun je óók dat proces versnellen.’

Nivillac: ‘In zekere zin geeft het ook meer ontwerpvrijheid, omdat je als architect weet dat je met de juiste uitgangspunten aan het ontwerpen bent, waardoor je meer invloed hebt op het (ontwerp)proces. Datagedreven ontwerpen is de toekomst.’