wubben chan logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.
De herziene versie uit 2013 is gedeponeerd bij dezelfde rechtbank onder nummer 56/2013.

Klik hier voor de disclaimer

Klik hier voor het privacybeleid